Vés a la convocatòria

Edifici

Programa 3​ del Fons Next Generation

— Objectiu:

Subvenció per a obres de rehabilitació realitzades en edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, sempre i quan s’incloguin actuacions de millora de l’eficiència i l’estalvi energètic.

— Destinataris:

Propietaris, usufructuaris, comunitats de propietaris, propietaris agrupats, cooperatives de propietaris, empreses arrendatàries i empreses concessionàries.

— Terminis per a la sol·licitud:

Convocatòria anual. Sol·licitud del 28 de juny del 2022 fins al 30 de juny de 2026 o exhauriment de fons.

— Terminis per a l’execució d’obres:

18 mesos des de la data de concessió de l’ajut. Per a edificis de menys de 40 habitatges, 24 mesos. Excepcionalment, ampliació de terminis.

Habitatge

Programa 4​ del Fons Next Generation

— Objectiu:

Subvenció per a obres de rehabilitació realitzades en habitatges en edificis plurifamiliars o unifamiliars, sempre i quan s’incloguin actuacions de millora de l’eficiència i l’estalvi energètic. Per exemple, canvi de finestres, canvi o instal·lació d’equips de climatització (calor/fred) o d’equips d’ aigua calenta alimentats amb electricitat i/o energies renovables, addició d’aillament per l’interior de façana, entre d’altres.

— Destinataris:

Propietaris, usufructuaris, llogaters, Administració i organismes públics. Comunitat de propietaris, propietaris agrupats, cooperatives de propietaris i empreses arrendatàries o concessionàries.

— Terminis per a la sol·licitud:

Convocatòria anual: sol·licitud 28 de juny 2022 fins al 30 de juny de 2026 o exhauriment de fons.

— Terminis per a l’execució d’obres:

12 mesos des de la data de concessió de l’ajut i amb finalització abans del 30 de juny de 2026.

Llibre de l’edifici

Programa 5​ del Fons Next Generation

— Objectiu:

Subvencionar la realització del Llibre de l’Edifici Existent i la realització del projectes tècnics de rehabilitació amb millora de l’eficiència energètica.

— Què és el Llibre de l’Edifici?

És l’estudi elaborat per un arquitecte i que proporciona informació als propietaris i usuaris sobre les característiques de l’edifici. En aquest Llibre, l’arquitecte inclou recomanacions i actuacions a mida de la Comunitat de propietaris per millorar l’eficiència energètica, evitar el deteriorament de l’edifici i allargar la seva vida útil. És un instrument per orientar la rehabilitació de l’edifici a mig-llarg termini.

— Destinataris:

Propietaris, usufructuaris, comunitat de propietaris, propietaris agrupats, cooperatives de propietaris, empreses arrendatàries o concessionàries, Administració i organismes públics​

— Terminis per a la sol·licitud:

Convocatòria anual, sol·licitud 28 de juny fins al 30 de juny de 2026 o exhauriment de fons.