Per tal de facilitar els ajuts a la rehabilitació diverses entitats financeres han signat un conveni pel finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades

Aquest conveni facilita l’accés al finançament, oferint condicions avantatjoses i simplificant els procediments. En el cas de les comunitats de propietaris, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5.25% anual, a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins arribar als 15 anys.

En alguns casos, a més, aquests préstecs no es comencen a pagar fins que les obres ja s’han acabat, moment en què els veïns ja comencen a gaudir de l’estalvi en la factura energètica.

El teu crèdit per un

5.25% anual a tipus fix

amb un plaç de 10-15 anys per a tornar-lo

Entitats adherides al conveni:

Com funciona el procés de financiació?

Fase Inicial

Fase final