noticia_convocatoria_cmh_910x668 1

En data 29 d’abril s’ha publicat al BOPB l’Aprovació de la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.

Aquesta convocatòria, que compta amb una dotació pressupostària de 29.084.599 euros, afecta els municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a excepció de Barcelona ciutat, per a la qual es publicarà la convocatòria en les properes setmanes. Pel que fa a les bases reguladores, són les establertes al Reial Decret 853/2021, tot i que les condicions particulars, quanties, documentació i especificacions són les que consten a cada programa d’aquesta convocatòria.

La convocatòria regula els següents programes:

A) Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de BARRI (Programa 1 del RD)
B) Ajudes a actuacions de rehabilitació a nivell d’EDIFICI (Programa 3 del RD)
C) Ajudes a actuacions de millora de l’eficiència energètica en HABITATGES (Programa 4 del RD)
D) Ajudes a l’elaboració del LLIBRE DE L’EDIFICI existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5 del RD)
E) Impuls a la tasca de gestió d’obres de rehabilitació

El termini de presentació de sol·licituds per a tots els programes comença el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026, inclòs.

La sol·licitud es presentarà mitjançant imprès normalitzat per mitjà telemàtic al web del Consorci, excepte en el cas del Programa C i les sol·licituds individuals per situació de vulnerabilitat econòmica, que es tramitaran a les Oficines Locals d’Habitatge (veure Annex 2).

Simulador energètic
Per tal de facilitar i fomentar l’aprofitament de les subvencions dels fons Next Generation, el Consorci Metropolità ha desenvolupat un simulador energètic. L’aplicatiu, adreçat als ciutadans i administradors de finques, permet veure de manera aproximada l’estalvi energètic que es podria assolir amb les actuacions de rehabilitació. Pots accedir-hi a través del web del CMH.

Convocatòria de la Generalitat de Catalunya
En el cas d’actuacions en municipis que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, caldrà sol·licitar els ajuts a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Consulta els detalls de la convocatòria i els terminis de sol·licitud d’ajuts aquí.