Roda de premsa 1

El 28 de juny s’ha obert la convocatòria de subvencions dels fons Next Generation per a la ciutat de Barcelona, que gestiona el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2023, i la convocatòria preveu ajuts per a tres línies diferents d’actuacions: en habitatges, en edificis sencers i en l’àmbit del barri.

Els fons europeus Next Generation tenen com a objectiu principal millorar l’eficiència energètica del parc d’habitatges. Per això, es fixen percentatges diferents de subvenció en funció de l’estalvi energètic assolit amb la rehabilitació.

En el cas de les subvencions per a habitatges (Programa 4 del RD 853/2021), les obres de rehabilitació seran subvencionables fins a 3.000 euros i amb l’obra caldrà reduir el consum energia primària no renovable com a mínim en un 30% i reduir la  demanda energètica anual de calefacció i refrigeració del 7%. Es calcula que la mitjana d’estalvi en consum d’energia primària no renovable en els habitatges serà de 56,28 kWh/m2 l’any, que sobre la base que la superfície mitjana dels habitatges de 78m2, l’estalvi seria de 2.820 kWh/any. Això suposaria un estalvi de 620€/any.

En el cas de les subvencions per edificis (Programa 3 del RD 853/2021), la subvenció pot anar del 40% al 80% en funció de l’estalvi aconseguit –del 30% a més del 60%.

Per a la línia de barris (Programa 1 del RD 853/2021), l’Ajuntament de Barcelona està treballant perquè es pugui invertir en dues línies:

· Àmbit del Pla de Barris (PdB) on queden integrades les finques d’alta complexitat.
· 6 Entorns Residencials de Regeneració Urbana: La Pau, Canyelles, Trinitat Vella, Congrés-Indians, Can Peguera i Besòs-Maresme.

El paper dels col·legis professionals

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, han creat les OTR Oficines Tècniques de Rehabilitació per divulgar, impulsar i assessorar a les persones propietàries i a les comunitats de veïns dels programes de rehabilitació vinculats als fons europeus. L’objectiu és ajudar a les comunitats de propietaris en la gestió de les sol·licituds per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el major nombre d’edificis possible.

Per a més informació i consultes, podeu adreçar-vos a l’OTR Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC.

Més de 71 milions d’euros d’inversió pública

Barcelona disposarà de 71 milions d’euros per subvencionar la rehabilitació energètica del parc d’habitatges de la ciutat amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i actuar en barris especialment vulnerables per l’envelliment dels edificis. Aquesta inversió prové de la suma dels ajuts dels Fons Next Generation (41 milions d’euros) i dels 29,5 milions que aportarà l’Ajuntament de Barcelona.

Es calcula que aquesta inversió podrà arribar a 215 milions d’euros sumant-hi les aportacions dels privats. Això suposarà un revulsiu en l’ocupació en aquest àmbit, ja que es preveu que la generació d’ocupació en el sector serà d’uns 12.000 llocs de treball. Amb aquesta inversió es vol arribar a rehabilitar uns 15.000 habitatges en els propers tres anys.

Ajuts amb perspectiva d’emergència climàtica

L’últim estudi de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) apunta que el 85% de les rehabilitacions d’edificis de Barcelona amb estratègies passives serien viables i subvencionables pels fons Next Generation. Aquestes intervencions permetrien reduir significativament les demandes energètiques, amb rebaixes dels consums d’energia primària no renovable d’entre el 13% i el 55%.

Segons les dades de l’informe de la Declaració d’Emergència Climàtica de l’Ajuntament de Barcelona, el parc d’habitatges de la ciutat és l’origen del 20,5% de les emissions de CO2, és a dir, els edificis generen més de 735.000 tones de CO2. Amb una intervenció per millorar l’eficiència energètica dels habitatges, es podria estalviar uns 10,4 kg de CO2/m2, que suposaria un estalvi total de 811 kg de CO2 per habitatge rehabilitat.

Eines de consulta i campanya de comunicació

Amb motiu d’aquest nou incentiu, l’Ajuntament de Barcelona inicia una campanya dirigida a la ciutadania per incidir en la necessitat de rehabilitar el parc d’habitatges de la ciutat, amb el lema ‘Estimada casa, ara et toca a tu’.

Alhora, es posarà a disposició de la ciutadania un simulador elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona en què es podrà consultar la situació d’eficiència energètica de l’edifici, i les possibilitats de subvenció i finançament públic de la possible nota. Aquesta eina estarà disponible properament.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de la convocatòria, publicat al BOPB de 27 de juny (programes 3, 4 i 5 del RD 853/2021).

next-gen 2