En data del 2 de juny s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/1995/2023 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions finançades amb els Fons Next Generation per al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de Barris (Programa 1).

Aquesta convocatòria, que compta amb una dotació pressupostària de 4.082.368 euros, afecta a 42 Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) dels 38 municipis d’àmbit no metropolità seleccionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els edificis d’habitatges inclosos en aquests ERRP es poden consultar mitjançant les referències cadastrals que consten en aquest enllaç web.

Pel que fa a les bases reguladores, són les establertes pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 6.10.2021), modificat pel Reial Decret 903/2022, de 25 d’octubre (BOE 26.10.2022), amb les especificacions i limitacions recollides a la Resolució TER/1995/2023.

Terminis i sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 15 de juny de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Per a les actuacions d’aquest programa 1, només es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per entitat sol·licitant respecte la mateixa adreça.

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.