El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha anunciat la modificació de la convocatòria de subvencions dels Fons Next Generation per a actuacions dels Programes 1, 3, 4 i 5 d’ajuda a la rehabilitació residencial, impulsats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RD 903/2022 i RD 853/2021).

Entre els canvis introduïts, destaquem:

– Ampliació del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: el termini passarà del 30 de juny de 2023 a finalitzar el 31 de desembre de 2023.

– En el cas del Programa 5 per a l’elaboració del Llibre de l’Edifici Existent: en la sol·licitud es podrà, inicialment, presentar una memòria que inclogui les dades generals de l’edifici objecte de l’encàrrec i la quantia de l’ajut sol·licitada i, posteriorment a la resolució d’atorgació, presentar la documentació completa.

– En el cas del Programa 3 per a actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: es podrà presentar el permís d’obres, la sol·licitud o bé el compromís de la seva presentació als 3 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut.

Per a més informació podeu consultar els següents enllaços:

Modificació de la convocatòria per als Programes 3, 4 i 5 (ref. BDNS 632786)

Ampliació de termini per als Programes 3, 4 i 5 (ref. BDNS 632786)

Modificació de la convocatòria per al Programa 1: edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP d’edificis en sòl públic (ref. BDNS 634272)

Modificació de la convocatòria per al Programa 1: edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP del Pla de barris (ref. BDNS 634273)

Ampliació de termini per al Programa 1: edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP del Pla de barris  (ref. BDNS 634273)