PREVENCIÓ DE RISCOS

Els edificis envelleixen amb el pas dels anys. Per això, tenir cura del manteniment dels elements constructius i instal·lacions del nostre habitatge ens ajudarà a allargar la seva vida útil i evitarà la seva substitució prematura.

Aquestes intervencions que necessiten els edificis no són només per actualitzar-se tecnològicament, sinó també per mantenir la seguretat de l’estructura i les condicions d’utilització òptimes d’espais com la cuina, el bany o espais comunitaris dels edificis.

Així, si es realitzen les actuacions recomanades pels arquitectes i tècnics experts es poden millorar les condicions d’habitabilitat i disminuir la probabilitat de patir accidents domèstics.

De fet, el manteniment dels habitatges és una responsabilitat dels propietaris dels immobles, els quals tenen l’obligació de conservar-lo i rehabilitar-lo perquè sigui habitable i segur. Per aquest motiu és important que els habitatges passin la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), la inspecció obligatòria que realitza un tècnic qualificat per identificar possibles lesions de l’edifici, valorar l’estat de conservació i recomanar millores d’accessibilitat, sostenibilitat, eficiència energètica i indicacions per al seu correcte manteniment i conservació.

SEGURETAT PER SENTIR-NOS SEGURS

A banda dels criteris objectius, la seguretat de les persones també té una dimensió subjectiva: la percepció de sentir-se segur. Per aquest motiu, la manera com estigui dissenyat el nostre entorn influirà significativament en com ens hi sentim de segurs.

Es tracta d’un factor que no es pot menystenir, doncs la percepció de manca de seguretat pot tenir conseqüències en la nostra salut: estrès, sensació de vulnerabilitat, falta d’autoconfiança, etc.

Així, els espais col·lectius sense racons, ben il·luminats; les baranes a les escales i rampes o una bona il·luminació a les zones comuns dels edificis ajuden els usuaris a percebre’ls com a més segurs.

Pel que fa als espais públics, els disseny urbà juga un paper fonamental per crear entorns segurs on realitzar les activitats diàries: espais sense zones on poder amagar-se ni amb barreres arquitectòniques, que estiguin ben senyalitzats, amb il·luminació adequada, amb diversitat d’usos per generar major activitat al carrer, etc.

D’aquesta manera, s’afavoreix que les persones ens hi moguem i hi realitzem les activitats diàries amb la sensació de sentir-nos segurs.