INVERTIR EN ARQUITECTURA ÉS MILLORAR LA TEVA SALUT

Cada cop està més estesa la preocupació per dur a terme una vida sana: fer esport, menjar millor, cuidar-se més… En aquest canvi de conscienciació cal tenir present, també, que els edificis —on passem la major part del dia— i l’entorn, que són el nostre hàbitat, juguen un paper crucial en el nostre benestar.

El disseny arquitectònic, així com els materials i sistemes constructius, la il·luminació o l’aïllament tenen conseqüències directes en el nostre benestar  i contribueixen a crear espais més saludables.

L’arquitectura permet rehabilitar un espai que, pel pas del temps, ha quedat obsolet. I ho fa amb una mirada integral, vetllant perquè els llocs on vivim i treballem estiguin ben il·luminats, ben ventilats i tinguin un nivell de confort òptim. Que siguin saludables, en definitiva, i ajudin a millorar la salut de les persones i la qualitat de vida.

Invertir en arquitectura és millorar la teva salut!

 

Millora la teva salut

Il·luminació

Benestar i confort

Ventilació

Benestar mental

Higiene electromagnètica

COM INFLUEIXEN EN LA SALUT LES CONDICIONS AMBIENTALS DE L’HABITATGE?

HABITATGE (CAUSA) HABITATGE (CAUSA) SALUT (CONSEQÜÈNCIA)
Edificis saludables 1
Temperatura freda a l’hivern i/o alta a l’estiu
 • Hipertensió i altres malalties cardiovasculars
 • Malalties respiratòries com asma, bronquitis crònica i malaltia pulmonar obstructiva crònica
 • Malalties circulatòries
 • Augment de la taxa de mortalitat addicional, principalment les llars en situació de pobresa energètica
  Edificis saludables 2
  Humitats i fongs
  • Malalties respiratòries com irritació, al·lèrgies, infeccions i asma
  Edificis saludables 3
  Qualitat de l’aire interior
  • Problemes respiratoris
  • Problemes cardiovasculars
  • Càncer de pulmó
  Edificis saludables 4
  Soroll
  • Malaltia cardiovascular
  • Deteriorament cognitiu
  • Alteració de la son
  • Tinnitus
  • Increment de la mortalitat
  Edificis saludables 5
  Mala il·luminació
  • Alteracions de la son
  • Cefalees
   Edificis saludables 6
   Contaminants (trànsit, tabac, combustió, emissions industrials, calderes i estufes, gas, pintures...)
   • Problemes respiratoris
   • Problemes cardiovasculars
   Edificis saludables 7
   Instal·lacions elèctriques
   • Alteracions de la son
   • Fatiga
   • Càncer o Alzheimer
   • Disminució de la capacitat de quedar embarassada
   HABITATGE (CAUSA) SALUT (CONSEQÜÈNCIA)
   Edificis saludables 1
   Temperatura freda a l’hivern i/o alta a l’estiu
   • Hipertensió i altres malalties cardiovasculars
   • Malalties respiratòries com asma, bronquitis crònica i malaltia pulmonar obstructiva crònica
   • Malalties circulatòries
   • Augment de la taxa de mortalitat addicional, principalment les llars en situació de pobresa energètica
    Edificis saludables 2
    Humitats i fongs
    • Malalties respiratòries com irritació, al·lèrgies, infeccions i asma
    Edificis saludables 3
    Qualitat de l’aire interior
    • Problemes respiratoris
    • Problemes cardiovasculars
    • Càncer de pulmó
    Edificis saludables 4
    Soroll
    • Malaltia cardiovascular
    • Deteriorament cognitiu
    • Alteració de la son
    • Tinnitus
    • Increment de la mortalitat
    Edificis saludables 5
    Mala il·luminació
    • Alteracions de la son
    • Cefalees
     Edificis saludables 6
     Contaminants
     • Problemes respiratoris
     • Problemes cardiovasculars
     Edificis saludables 7
     Instal·lacions elèctriques
     • Alteracions de la son
     • Fatiga
     • Càncer o Alzheimer
     • Disminució de la capacitat de quedar embarassada

     LA SALUT I L’ENTORN

     L’habitatge no és un ens aïllat, sinó que forma part d’un barri, d’una ciutat, d’un poble… Per tant, la manera com estigui construït el nostre entorn determinarà les nostres activitats i estil de vida de la població i, en conseqüència, influirà en la nostra salut.

     Un entorn que promogui el sedentarisme o la mobilitat irracional —ús del vehicle per a qualsevol desplaçament— pot fomentar l’obesitat o problemes cardiovasculars. Un disseny urbà que fomenti l’ús del vehicle incidirà en l’impacte ambiental, amb un augment de la contaminació atmosfèrica —partícules emeses per dièsels, CO2, etc.— i increment del soroll, factors de risc importants per a la salut.

     En aquest sentit, és important fomentar entorns urbans saludables que contribueixin a la millora de la salut de la població.

     PROBLEMES DE SALUT ASSOCIATS A L’ENTORN

     SALUT HABITATGE (CAUSA) ENTORN (MILLORES)
     Edificis saludables 15
     Sobrepès i obesitat
     • Incrementar itineraris urbans
     • Augmentar els carrils per a bicicletes
      Edificis saludables 16
      Salut mental
      • Dissenyar ciutats i barris on es fomenti la interacció de les persones (espais verds, zones de trobada)
      • Modificar l’entorn per facilitat l’activitat física
      Edificis saludables 17
      Lesions i accidents
      • Millorar la senyalització
      • Limitar la velocitat dels cotxes
      • Col·locar baranes en llocs amb desnivells, rampes o escales o als accessos a edificis amb concurrència que separin vorera i carrer
      Edificis saludables 18
      Malalties respiratòries
      • Promoure el transport públic
      • Apropar els equipaments
      • Afavorir la mobilitat a peu o en bicicleta
      • Incrementar els espais verds
      Edificis saludables 19
      Malalties cardiovasculars
      • Fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta
       SALUT ENTORN (MILLORES)
       Edificis saludables 15
       Sobrepès i obesitat
       • Incrementar itineraris urbans
       • Augmentar els carrils per a bicicletes
        Edificis saludables 16
        Salut mental
        • Dissenyar ciutats i barris on es fomenti la interacció de les persones (espais verds, zones de trobada)
        • Modificar l’entorn per facilitat l’activitat física
        Edificis saludables 17
        Lesions i accidents
        • Millorar la senyalització
        • Limitar la velocitat dels cotxes
        • Col·locar baranes en llocs amb desnivells, rampes o escales o als accessos a edificis amb concurrència que separin vorera i carrer
        Edificis saludables 18
        Malalties respiratòries
        • Promoure el transport públic
        • Apropar els equipaments
        • Afavorir la mobilitat a peu o en bicicleta
        • Incrementar els espais verds
        Edificis saludables 19
        Malalties cardiovasculars
        • Fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta