PER QUÈ REHABILITAR ARA?

Segons dades de la Comissió Europea, més del 35% de les emissions de CO2 i prop del 40% del consum energètic a Europa està causat pels edificis. A casa nostra, concretament, tenim un dels parcs edificats més antics d’Europa, un 70% del qual és anterior a 1980, quan es va incorporar una normativa que contemplava aspectes sobre l’ús racional de recursos i l’eficiència energètica dels edificis.

La crisi causada per la pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest, encara en major mesura, la importància d’unes condicions saludables a l’habitatge. La creixent implantació del teletreball i de l’educació a distància deriva en un increment del temps que passem a casa. Per això és tan important rehabilitar els nostres habitatges, amb l’objectiu de millorar el confort i qualitat de vida dels usuaris.

A més a més, la millora de l’eficiència energètica dels nostres edificis ens permetrà fer front als reptes de futur, donar resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i assolir les fites de descarbonització per a l’any 2030 i 2050.

Els ajuts convocats en el marc dels fons Next Generation són, doncs, una gran oportunitat. Aprofita-la i rehabilita el teu edifici!

Amb aquestes actuacions aconseguiràs:

  • Reduir el consum energètic i, per tant, les despeses
  • Millorar el confort, benestar i qualitat de vida dels usuaris
  • Reduir l’impacte que causem al medi ambient​
  • Aprofitar els ajuts en el marc dels fons Next Generation
  • Beneficiar-te d’avantatges fiscals
SABIES QUE…?
PER QUÈ REHABILITAR ARA?
PER QUÈ REHABILITAR ARA?
PER QUÈ REHABILITAR ARA?
PER QUÈ REHABILITAR ARA?
PER QUÈ REHABILITAR ARA?
PER QUÈ REHABILITAR ARA?