RESPONSABILITAT AMB EL NOSTRE ENTORN

L’impacte de la construcció i ús dels edificis sobre el medi ambient és més important del que pot semblar a simple vista. Les ciutats són responsables de bona part del consum de recursos i, en conseqüència, generen impactes ambientals tant locals com globals. De fet, segons dades de la Comissió Europea, més del 35% de les emissions de CO2 i prop de 40% del consum energètic a Europa està causat pels edificis.

Els edificis ens han de protegir de les agressions externes, però alhora han d’evitar produir agressions contaminants per al medi ambient i per als usuaris. Així, la planificació arquitectònica i urbanística del nostre entorn influeix de manera significativa en el desenvolupament sostenible i, en conseqüència, en la nostra salut i en la percepció de benestar.

En aquest sentit, la rehabilitació energètica és una eina transformadora capaç de reduir dràsticament els índexs de contaminació. Aïllar tèrmicament els edificis, millorar les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, produir energia de forma autònoma a l’edifici i utilitzar equips eficients són algunes de les intervencions que es poden dur a terme per caminar cap a la transició energètica.

Això no obstant, la responsabilitat amb el nostre entorn passa també per fer un ús racional de l’energia: no deixar els llums encesos de les habitacions desocupades, regular de manera assenyada el termòstat de la calefacció o l’aire condicionat, apagar els aparells informàtics quan no s’utilitzen, etc. Es tracta, per tant, d’una actitud personal davant l’energia i l’ús que se’n fa, una fita per a la qual ens hi poden ajudar, si s’escau, els sistemes domòtics i intel·ligents.

CONSUM D'ENERGIA PER SECTORS A CATALUNYA

  • 42,28%
  • 27,25%
  • 15,12%
  • 12,20%
  • 3.14%

CONSUM D'ENERGIA PER SECTORS A CATALUNYA

  • 42,28%
  • 27,25%
  • 15,12%
  • 12,20%
  • 3.14%

Font:
Iidescat  (desde 2014)